تشدید نظارت بر بازار و توقف ترددهای شهری و بین‌شهری در مازندران

  • 1398/12/23
  • 17:02
تشدید نظارت بر بازار و توقف ترددهای شهری و بین‌شهری در مازندران

احمد حسین زادگان استاندار مازندران بر تشدید نظارت بر بازار و ترددهای شهری در روزهای باقی مانده پایان سال تأکید کرد.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار