از تهیه 2 هزار بسته بهداشتی برای توزیع بین مردم تا ضدعفونی کردن شهر

  • 1398/12/23
  • 17:02
از تهیه 2 هزار بسته بهداشتی برای توزیع بین مردم تا ضدعفونی کردن شهر

جوانان سورک شهرستان میاندورود در قافله مقابله با ویروس کرونا جا نماندند و با تشکیل ستاد مردمی و با تهیه لوازم بهداشتی و توزیع آن بین مردم و ضدعفونی کردن شهر در این راستا گام برداشته اند.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار