1401022917335258925354702

باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم

گروه استان‌ها-رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر قرار است آینده‌ای برای اقتصاد ایران متصور بشویم که بتواند از عقب ماندگی کشور خارج شود همین اقتصاد دانش بنیان است.

برچسب ها: بدون برچسب

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.