1401011711221158225090904

زمین احداث 75 هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در استان خراسان رضوی تامین شد

گروه استان‌ها- مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: تاکنون تامین زمین برای احداث 75 هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در این استان به طور قطعی انجام گرفته است.

برچسب ها: بدون برچسب

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.