1401021715425352525278474

رئیس کمیسیون ‌جوانی جمعیت ‌مجلس: سیاست تغییر جمعیت در دهه 70 و 80‌ ایران ‌را با بحران پیری جمعیت ‌مواجه کرد

گروه استان‌ها-رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر کشورمان در آستانه مواجهه با پدیده و بحران پیری جمعیت قرار گرفته و به اصطلاح با موقعیت چاله جمعیتی روبرو شده است.

برچسب ها: بدون برچسب

ثبت دیدگاه

لطفا همه ی قسمت ها را تکمیل کنید.